back to homepage

Abstrakty

Termín pro zaslání abstraktů

do 15. 8. 2024

Způsob zaslání

Abstrakty bylo možné vkládat pouze přes tento on-line formulář

Pokyny k zaslání abstraktů

  • Text abstraktu pro aktivní účast v sesterské sekci není požadován. Pokud přihlašujete příspěvek do sesterské sekce, vyberte jako téma „SESTERSKÁ SEKCE“.
  • Všechny abstrakty musí být zaslány v českém/slovenském jazyce.
  • Doporučená struktura abstraktu: cíle, metody, výsledky, závěr, literatura a případně podpora projektu.
  • Standardní zkratky nepotřebují vysvětlení. Jinak musí být zkratky definovány v závorkách při prvním použití v textu.
  • Autoři odpovídají za obsahovou i formální stránku svého příspěvku.
  • Po odeslání abstraktu bude zasláno automaticky vygenerované potvrzení na e-mailovou adresu prezentujícího autora. Pokud ho během hodiny po odeslání abstraktu neobdržíte (a nebude ani ve složce se spamem), kontaktujte nás prosím na emailové adrese info@on-line-form.eu.
  • Pokud byste potřebovali upravit již zaslaný abstrakt, neposílejte ho prosím znovu přes formulář, ale kontaktujte nás na výše uvedené e-mailové adrese.

Vyrozumění o přijetí abstraktu a formě prezentace

  • Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstraktu a formě prezentace vyrozuměni e-mailem nejpozději do 20. 9. 2024.
  • Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat abstrakt v sekci a čase, který bude určen vědeckým výborem kongresu.


 

 

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT

GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00 Praha 9
Česká republika

Telefon: +420 284 001 444
E-mail: cnchs2024@guarant.cz

© 2024 GUARANT International spol. s r. o.