back to homepage

 

Vítejte na webových stránkách Výročního sjezdu
České neurochirurgické společnosti ČLS JEP


Vážené dámy a pánové, milí přátelé,

dovolte mi abych Vás jménem svým, jménem Neurochirurgického oddělení Krajské nemocnice v Liberci a jménem výboru České neurochirurgické společnosti ČLS JEP co nejsrdečněji pozval na Výroční sjezd České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, který se bude konat při příležitosti 30. výročí založení liberecké neurochirurgie v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev ve dnech 20. až 22. 11. 2024.

Sjezd je pořádán pod záštitou generálního ředitele Krajské nemocnice v Liberci MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D., primátora města Liberce Ing. Jaroslava Zámečníka, CSc. a hejtmana Libereckého kraje Bc. Martina Půty.

Odborný program sjezdu bude sestaven ze zvaných i přihlášených sdělení, přičemž budeme vycházet z tradičních neurochirurgických témat, která bychom rádi doplnili o sekci inovativních technologií v neurochirurgii a spondylochirurgii. Účast na kongresu již přislíbila řada významných zahraničních kolegů, včetně těch, kteří mají historický vztah k libereckému pracovišti. Nedílnou součástí kongresu bude jako obvykle sesterská sekce, e-posterová sekce, plenární schůze členů neurochirurgické společnosti a zasedání výboru ČNCHS. Sjezd bude dle ustálených zvyklostí doprovázen bohatou výstavou a prezentací specializovaných zdravotnických firem.

Přál bych si, aby se nám v příjemném prostředí secesního hotelu v srdci Liberce podařilo připravit a uskutečnit akci na vysoké odborné i spo­le­čen­ské úrovni. K tomu by měla přispět nejen přátelská atmosféra, kvalita prezentovaných sdělení a obohacující diskuse, ale i doprovodné akce včetně společenského večera, který se bude konat netradičně v sálech a atriích Krajské vědecké knihovny.

Těšíme se na společné setkání v Liberci

Za organizační výbor

MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D.
přednosta neurocentra a primář NCH oddělení Krajské nemocnice v Liberci

 

ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT

GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00 Praha 9
Česká republika

Telefon: +420 284 001 444
E-mail: cnchs2024@guarant.cz

© 2024 GUARANT International spol. s r. o.